ਕੁੱਝ ਨੀ ਘੱਟਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਸਕੇ ਮਿਲ ਮਿੱਤਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦਿਲ ਮਿੱਤਰਾ

Nothing is lacking, meet everyone with laughter, friend, the most fragile heart in this world, friend.

punjabi shayari 31

test