ਅੱਖਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਐ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਪੋਟ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਐ

There is a dream in the eye and a fire in the heart.

punjabi shayari attitude,attitude shayari in punjabi,punjabi attitude shayari 38

test