ਸਹਾਰੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੀ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਫਿਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ

The habit of looking for support is not the same as lonely parties.

punjabi shayari attitude,attitude shayari in punjabi,punjabi attitude shayari 26

test