ਹਰੇਕ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕੀ ਜਾਈਏ ਏਨੀ ਨਰਮਾਈ ਨੀ

Let us bow down to each face with such gentleness.

punjabi shayari attitude,attitude shayari in punjabi,punjabi attitude shayari 18

test