ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੋੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਲ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਅੌਖੇ ਨੇ.

It is very easy to rule, but it is very difficult to rule the heart.

punjabi shayari attitude,attitude shayari in punjabi,punjabi attitude shayari 22

test