ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਈ ਆ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ

It is necessary to understand, it is the work of the times to dissolve poison in the ears of testing truth and lies.

punjabi shayari attitude,attitude shayari in punjabi,punjabi attitude shayari 10

test