ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲਿਆ ਰਹਿਣਾ,ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੇਲੇ ਭੀੜ ਕੀ ਕਰਨੀ !!

If to be alone in times of difficulty, then what to do in the crowd in times of happiness!!

punjabi shayari attitude,attitude shayari in punjabi,punjabi attitude shayari 30

test