ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਆਉੰਦਾ ਮੈਂਨੂੰ,ਆਪਣਾ ਰਸਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਚੌਣਦਾ...

I don't want to walk with anyone's help, I choose my own path...

punjabi shayari attitude,attitude shayari in punjabi,punjabi attitude shayari 39

test