ਬਦਨਾਮ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੱਜਣਾਂ,ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਰਾ ਅੱਗੇ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ

Gentlemen, you would also be infamous, but we did not reveal the secret to others like you.

punjabi shayari attitude,attitude shayari in punjabi,punjabi attitude shayari 27

test