ਪੰਗੇ ਨਾ ਲੈ ਸੋਹਣੀਏ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਪਾਪੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ

Don't take the beautiful things,they will be expensive,the sinners who go to hell will be taken away as well.

punjabi shayari attitude,attitude shayari in punjabi,punjabi attitude shayari 3

test