ਜਿਨਾ ਚਿਰ ਨਬਜ ਚੱਲੂਗੀ ਨੀ ਦਿਲ ਚੋ ਕੱਡਦਾ ਨੀ ਤੈਨੂੰ..

As long as the pulse continues, your heart will not hurt you..

punjabi shayari attitude,attitude shayari in punjabi,punjabi attitude shayari 34

test