ਖੰਜ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਕਰੇ ਬਸ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੀ ਖਿਆਲ, ਬਾਰ- ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ

What is the point of a dagger to injure someone, just one thought of you, kept injuring me again and again.

punjabi sad shayari,emotional sad shayari punjabi,punjabi sad shayari 2 lines 21

test