ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

Today I thought of you again, but I had forgotten, it has become someone else's.

punjabi sad shayari,emotional sad shayari punjabi,punjabi sad shayari 2 lines 33

test