ਅਜੀਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਕੇਲਾਪਨ ,ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੂੰ ਨਾ ਉਦਾਸ ਹੂੰ,ਬੱਸ ਖਾਲੀ ਹੂੰ, ਔਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੂੰ।

My loneliness is strange, I am neither happy nor sad, I am just empty, and silent.

punjabi sad shayari,emotional sad shayari punjabi,punjabi sad shayari 2 lines 32

test