ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ

It was a sweet drug. Time passed and I became addicted to his lies.

punjabi sad shayari,emotional sad shayari punjabi,punjabi sad shayari 2 lines 10

test