ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੱਚ ਲੁਕਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ

It feels very bad when someone starts hiding his own truth.

punjabi sad shayari,emotional sad shayari punjabi,punjabi sad shayari 2 lines 7

test