ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਰਹੈ ਤਾਂ, ਉਹ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ

If your dreams don't scare you, they are too small.

punjabi sad shayari,emotional sad shayari punjabi,punjabi sad shayari 2 lines 11

test