ਜੇਕਰ ਦੁੱਖ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹੰਢਾਉਣੇ ਨੇ,ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੀੜ ਕੀ ਕਰਨੀ ।

If the sorrows are borne alone, then what can the crowd do in happiness?

punjabi sad shayari,emotional sad shayari punjabi,punjabi sad shayari 2 lines 31

test