ਸਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਦੇ ਲਈ' ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੋਹਬਤ ਸਮਝ ਨ੍ਹਾਂ ਆਈ

He wrote and wrote for them, but still he did not understand my love.

punjabi sad shayari,emotional sad shayari punjabi,punjabi sad shayari 2 lines 35

test