ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਠੁਕਰਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ।

Even if we are destined for heaven, we have been rejected by those whom we believed to be God.

punjabi sad shayari,emotional sad shayari punjabi,punjabi sad shayari 2 lines 37

test