ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੀ ਲਈ ਹਾਸਾ ਰੋਣਾ ਏ..!! ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਏ..!!

You are the only one I want to laugh and cry because of you..!! There was no one like you and there will be no one like you..!!

punjabi love shayari,punjabi love shayari 2 lines,punjabi romantic shayari 47

test