ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰ ਨਜ਼ਰ ਉਠਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣਾ

Whenever you meet and look at each other, it feels good to see yourself in your eyes.

punjabi love shayari,punjabi love shayari 2 lines,punjabi romantic shayari 27

test