ਪਾਣੀ ਦੀ ਛੱਲ , ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ,ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਕੂਨ ਦੇ ਰਹਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ

The skin of water,and talking to you,are the only two things that remain comfortable these days.

punjabi love shayari,punjabi love shayari 2 lines,punjabi romantic shayari 26

test