ਪੈ ਗਈ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਰਦ ਗਹਿਰੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਜਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਏ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ!!

The relief that fell rested on the deep pain when the gaze is on your face!!

punjabi love shayari,punjabi love shayari 2 lines,punjabi romantic shayari 40

test