ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ

No one dies with someone's distance,but the way of living life changes.

punjabi love shayari,punjabi love shayari 2 lines,punjabi romantic shayari 4

test