ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਤੇ ਇਕੋ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਏ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਏ..

May it be the same day and the same night, for the sake of God, may we both meet..

punjabi love shayari,punjabi love shayari 2 lines,punjabi romantic shayari 16

test