ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਦੀ.. ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਦਗੀ

It's not a long story, our love.. I like his leadership and he likes my simplicity.

punjabi love shayari,punjabi love shayari 2 lines,punjabi romantic shayari 18

test