ਸੁਣਾਗੇ ਤੇਰੀ ਹਰ ਗਲ ਤੁ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਬੋਲ

I will listen to your every talk, sit next to you and talk to you.

punjabi love shayari,punjabi love shayari 2 lines,punjabi romantic shayari 17

test