ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ

I will fight the whole world with one hand in the other hand if I have your hand.

punjabi love shayari,punjabi love shayari 2 lines,punjabi romantic shayari 50

test