ਮੈ ਲਿੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਅੜੀੲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਾ ਗਵਾਹ ਨੇ ਤਾਰੇ ਅੜੀੲ

I used to write about you and asked about you.

punjabi love shayari,punjabi love shayari 2 lines,punjabi romantic shayari 21

test