ਇਕ ਰੀਜ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਦੇ ਓਹ ਵੀ ਮਨਾਵੇ..ਪਰ ਇਹ ਕਮਬਖਤ ਦਿਲ ਕਦੇ ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁਸਿਆ ਈ ਨਹੀ

I had a desire to celebrate him too.. but this poor heart never got angry with him.

punjabi love shayari,punjabi love shayari 2 lines,punjabi romantic shayari 30

test