ਦੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ, ਜੇ ਦੋ ਦਿਲ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣ

Distance does not make a difference,if two hearts are loyal to each other.

punjabi love shayari,punjabi love shayari 2 lines,punjabi romantic shayari 15

test